شناخت ماهی و انواع آن

چگونه ماهی منجمد سالمی‌ بخریم؟!

امروزه در کشور ما، با توجه به فاصله نسبتا دور مراکز پرورشی یا صیادی از مناطق عرضه و مصرف، ماهیان به‌خصوص انواع جنوب، به‌صورت منجمد عرضه می‌گردند. آگاهی از ویژگی‌های ماهی منجمد سالم اهمیت حیاتی برای مصرف کننده دارد. ویژگی‌های مزبور، با اندکی تفاوت، تقریبا همان خصوصیاتی هستند که برای ماهیان غیرمنجمد گفته شده است. […]