تازگی تخم مرغ

آیا میدانید

تازگی تخم مرغآیا میدونید برای امتحان تازگی تخم مرغ باید اونو در آب بذارید…
اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است.
اگر به صورت كج قرار گرفت 3-4 روزه است.
اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است.
اگر شناور شد كهنه است!

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.

لطفا جای خالی را محاسبه کنید - لازم