زمان صحیح آب خوردن

اطلاعات عمومی

زمان صحیح آب خوردنبا زمانبندی صحیح آب خوردن اثر آن را در بدن خود بالا ببرید
دو لیوان آب — بعد از بیداری — کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلی
یک لیوان آب — 30 دقیقه قبل از غذا — هضم راحت غذا
یک لیوان آب — قبل از گرفتن حمام — کمک می کند به کاهش فشار خون
یک لیوان آب — قبل از خواب — به منظور جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.

لطفا جای خالی را محاسبه کنید - لازم