نکاتی در مورد تهیه ژله ها، دسرها و پودینگ ها

دسر

ژله ها، دسرها و پودینگ هااگر بخواهيم ژله دو رنگ درست کنيم. يک رنگ را در ظرف ريخته ميگذاريم در يخچال تا خودش را بگيرد.

اگر ژله شل بود و در يخچال سفت شد مي توانيم دوباره آنرا بجوشانيم و غليظ کنيم.

براي اينکه ميــوه در ته ظرف قرار گيرد ابتدا مقدار کمي ژله همراه ميــوه ريخته در يخچال مي گذاريم.

در مورد پودينگها حتماً بايد در حالت گرم در ظرفهاي مورد نظر بريزيم.

پودينگ سريعاً بسته مي شود.

نشاسته پودينگها حتماً بايد تازه و تميز باشد.

ظرف تهيه پودينگها بايد کمي گود باشد و با حرارت کم تهيه شود که بيرون نپرد.

مهمترين نکته در پودينگها تازه بودن تمام مواد است.

پودر ژلاتينها کهنه نباشد.

دسرها بايد حتماً تازه سرو شوند.

طريقه بن ماري: يعني يک ظرف آبگرم را روي حرارت گذاشته و ظرف دسر را به آرامي روي آن قرار داده و هم مي زنيم. حرارت نبايد زياد باشد که آبجوش بداخل ظرف دوم برود.

اگر ژله دو رنگ يا بيشتر باشد در فاصله زماني که ژله رنگ اول در يخچال ببندد اگر ژله رنگ دوم کمي سفت شود مي توانيم آن را گرم کرده و روي ژله اولي بريزيم و بقيه رنگ ژله ها را هم به همين طريق گرم کنيم و روي ژله ها بريزيم.

تزئين ژله و دسرهائي که براي سفت شدن در يخچال قرار مي گيرند، همواره بعد از بيرون آوردن از يخچال بايد انجام گيرد.

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.

لطفا جای خالی را محاسبه کنید - لازم