پنیر خوشمزه

کدبانوها میدانند

پنیر خوشمزهبرای برش پنیر می‌توانید از نخ تمیز قرقره استفاده كنید.
اگر پنیر تازه را در ماست تازه چند ساعتی نگاهداری كنید پنیر خوشمزه تری به دست می‌آورید.
پنیر خشك شده خود را با خواباندن در دوغ غلیظ می‌توانید دوباره تازه كنید.

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.

لطفا جای خالی را محاسبه کنید - لازم