نشریات

با توجه به اینکه دسترسی به نکات و دستورات غذایی از طریق اینترنت نیاز به ارتباط دایم با اینترنت دارد و ازطرفی دسترسی دایم به اینترنت همیشه قابل حصول نیست، سرآشپر تصمیم گرفت تا گروهی از دستورات، نکات و مطالبی که از مخاطبان بیشتری برخوردار هست را در قالب کتاب دیجیتال منتشر کند.

کتابهای سرآشپز با ساختاری جذاب، بصورت یک برگی طراحی شده اند. بگونه ای که هر مطلب حداکثر یک صفحه خواهد بود و در نتیجه برای مطالعه ساده و سریع مناسب خواهد بود. خواننده لازم نیست که از ابتدای کتاب شروع کند بلکه هر صفحه کتاب مستقل از کل کتاب طراحی شده است.

همچنین کتابهای سرآشپز به صورت موضوعی، کلکسیونی از مطالب مرتبط هستند که برای علاقه مندان به موضوع امکان دسترسی به مطالب مشابه بیشتر و پیوسته تر را همزمان فراهم میکند.

از این سری کتابها لیست زیر منتشر شده است

[easy_contact_forms fid=1]