نوشته‌ها با برچسب ’جلوگیری از بیرون زدن سفیده تخم مرغ‘

تخم مرغ ترک خورده در آب جوش

‎‫آیا میدونید برای اینکه تخم مرغ ترک خورده رو در آب بجوشونيد, قبل از اينکه اون رو در آب بندازید, باید آهسته و آرام جاي ترک خوردگيهاي اون رو آب ليمو يا نمک بزنيد.‬